Meddyginiaeth

Ni fydd yr ysgol yn rhoi moddion i’ch plentyn os nad ydych wedi cwblhau ac arwyddo ffurflen o dan y teitl ‘Cais i Roi Meddygyniaeth’ o flaenllaw. Lawrlwythwch o fan hyn.

TYMOR YR HYDREF 2019

Dyddiadau'r Tymor

Adroddiad Blynyddol i'r Rhieni

TYMOR YR HYDREF 2018

Adroddiad Blynyddol i'r Rhieni