Bore Coffi Macmillan

Cynhaliwyd Bore Coffi Macmillan yn yr ysgol ar fore dydd Gwener, Medi 27ain. Cafwyd bore prysur iawn gydag aelodau’r Eco-Gyngor yn croesawu rhieni a ffrindiau, gwerthu raffl a gweini. Cafwyd bore llwyddiannus ac fe godwyd £560 tuag at yr elusen! Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Bu disgyblion CA2 yn brysur yn creu baneri ar gyfer y Bore Coffi yn ystod sesiwn Urdd. A bu’r disgyblion yn ymuno yn yr hwyl ar y diwrnod trwy wisgo gwyrdd neu borffor i’r ysgol a gwerthwyd jeli, bisgedi ag eisin a diod gwyrdd a phorffor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *