Plant Mewn Angen

Diolch i bawb a gyfrannodd i ddiwrnod Plant Mewn Angen. Llwyddom i godi £270 tuag at yr elusen trwy wisgo pyjamas i’r ysgol a thrwy werthu bisgedi Pudsey, cacennau ac ysgytlaeth. Roedd gennym ‘Photo Booth’ yn yr ysgol hefyd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *