Mabolgampau'u Ysgol

Cynhaliwyd mabolgampau’r ysgol ar ddydd Iau, Gorffennaf 4ydd. Cawsom brynhawn llwyddiannus, llawn hwyl a bu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o wahanol rasys. Daeth llawer o rieni a ffrindiau i gefnogi a bu’r cyflwynydd Marc Griffiths yn darlledu’n fyw ar Cymru FM. Da iawn i bawb gymerodd ran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *