Clwb Gofal

Dyma’r linc ar gyfer archebu lle i’ch plentyn yn y Clwb Gofal:

http://www.ycwtsh.com/book-online

System bwcio’r Clwb Gofal

Mae system bwcio ar-lein nawr mewn lle ar gyfer Clybiau ar ôl Ysgol y Fenter. Dyma’r canllawiau;

  1. Mae angen i bob rhiant i gofrestru eu plant yn gyntaf. (Mae ffi ar gyfer y clybiau cofrestredig.)
  2. Bydd y rhiant yn derbyn e-bost generic.
  3. Byddwch chi wedyn yn derbyn rhif aelodaeth.
  4. Bydd modd archebu lle.

O.N. Mae’n rhaid archebu lle 24 awr cyn oriau Clwb.