Ysgol Llanddarog, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru

Croeso i wefan ein hysgol!

Ysgol ddymunol i mi – am mai hon
Yw’r gymuned inni:
Llanddarog yn f’ysgogi,
Llanddarog yn d’annog di.

Tudur Hallam

Croeso i wefan Ysgol Llanddarog, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r ysgol wedi’i lleoli yng nghanol y pentref ac mae’n rhan bwysig o’r gymuned. Mae’r ysgol yn gwasanaethu pentref Llanddarog a Phorthyrhyd a’r ardal gyfagos. Ystod oed y plant yw 4 oed i 11 oed.

Ein gweledigaeth yw datblygu disgyblion galluog, creadigol, egwyddorol iach sy’n rhan o gymuned Gristnogol, Gymreig gyda’r hyder i edrych allan i’r byd.

Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.