Etholiad ECO-Gyngor

Cynhaliwyd yr Etholiad Eco-Gyngor am y flwyddyn 2019-2020 ar fore dydd Mercher, Gorffennaf 17eg.