CS Blwyddyn 1 a 2

FP Year 1 and 2

Tric a Chlic

Cynllun ffoneg synthetig yw Tric a Chlic er mwyn dysgu sain a ffurf llythrennau, strategaethau adeiladu i ddarllen a thorri geiriau i sillafu ac i annog rhuglder a mynegiant wrth ddarllen o’r dechrau un.


Math y Mwydyn

Math y Mwydyn: Adnodd i ddysgu plant i ffurfio llythrennau a rhifau.

Mae modd archebu’r holl ddeunyddiau o’r siop ar-lein ar wefan Canolfan Peniarth. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.


Parti Penblwydd Marco Polo

Penblwydd Hapus Marco Polo!

Cawsom lawer o hwyl yn dathlu penblwydd Marco!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *