Gwasanaeth Ymadael

Cynhaliwyd Gwasanaeth Ymadael i ddisgyblion Blwyddyn 6 ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 16eg. Cyflwynodd pob un o’r disgyblion eu gobeithion am y dyfodol a chyflwynwyd Testament Newydd i bob disgybl yn rhodd gan Eglwys St Twrog. Dymunwn pob lwc iddynt ym Maes y Gwendraeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *