Yr Ardd Weddi

Agorwyd ein Gardd Weddi ar fore Dydd Iau, Gorffennaf 20fed, 2017. Agorwyd yr Ardd gan y Parch Alun Evans. Cafodd y disgyblion gyfle i wneud cynlluniau ar gyfer yr Ardd a bu’r ysgol yn cyd-weithio’n agos gyda’r Eglwys i roi’r cynlluniau ar waith. Rhaid diolch i Eglwys St Twrog am noddi cost y gwaith a diolch i rai o’r aelodau am eu gwaith ymarferol yn paratoi’r ardd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *